Bouw-begeleiding

De bouwbegeleider is de regisseur van de verbouwing.

Bouwbegeleiding is dan ook een taak die ik zelf uitvoer. Vanaf het eerste klantcontact tot aan het opleveren van de verbouwing ben ik degene die de hele verbouwing overziet en aanstuurt.

Bouwbegeleiding is het begin van elk project. Klein of groot.

Allereerst gaan we inventariseren wat er moet gebeuren en signaleren we eventuele valkuilen. We brengen het budget in kaart en willen vooral een helder beeld krijgen van de droom die de opdrachtgever voor ogen heeft.

Vervolgens wordt er een offerte opgesteld, een planning gemaakt en een team van vakmensen samengesteld.

Dan gaan we aan de slag. We regelen dat eventuele gemeentelijke vergunningen tijdig worden aangevraagd en zorgen dat materialen op tijd worden besteld en geleverd.

Tijdens de hele verbouwing wordt continue gemonitord of de vereiste kwaliteit en afgesproken planning gehaald worden.

Hoe complex het project ook is en hoeveel mensen er ook bij betrokken zijn, van begin tot en met de oplevering is de bouwbegeleider het vaste aanspreekpunt voor de opdrachtgever.